Nordesía

Segundo testimonio ou opinión de, por exemplo algún dos grupos que levamos en Galicia. Pode falar de calquera tema que teña relación co nivel de profesionalidade.