Nordesía

Primer testimonio de, por exemplo algún dos artistas que levamos en Galicia. Pode falar de calquera tema que teña relación co nivel de profesionalidade.