Nordesía

talento

talento e máis talento

Promovemos e acompañamos artistas
en todas as súas facetas

Traballando con artistas dende 1996

Desde Nordesía promovemos e acompañamos o talento musical e artístico en todas as súas facetas, co fin de estimular unha actividade, a cultural, que consideramos esencial para un desenvolvemento pleno da nosa sociedade.

Nese senso, tamén apostamos pola diversidade como elemento catalizador, coa vista posta naqueles proxectos que pola súa novidade, calidade e/ou sentido crítico se identifican coa filosofía de Nordesía producións.