Nordesía

ideas

dámoslle forma

En Nordesía producións dámoslle forma a distintas ideas creativas, propoñendo a mellor estrutura e a súa óptima execución logo de avaliar o concepto da obra para lanzala ao mercado nas mellores condicións.

algúns dos proxectos
e iniciativas que
desenvolve e/ou
nos que participa
Nordesía...

A participación na produción e organización de eventos musicais tan variados coma o Culturas 360, o Globalfest ou o WOMEX, o lanzamento de iniciativas coma o Festival dos Abrazos ou a Festa dos Mundos, a colaboración e participación no Atlantic Connections, Galicia Connection, Jazztronomics, Terra da Fraternidade ou e-burbulla, entre outras moitas, avalan Nordesía como fonte de ideas e inspiración en constante posta en práctica.