Nordesía

experiencias

festivais e eventos

Desenvolver eventos artístico-musicais que fomenten e recollan a diversidade cultural existente é o leit motiv que guía este apartado de Nordesía producións. Festivais que se afastan do marco para apostar por novas experiencias en liña coa axenda 2030 para a sostibilidade ambiental na UE. Encontros entre pobos, linguas e culturas que comparten, se fusionan e dan lugar a novas formas de entender e compartir a producións artística e musical.

Os
nosos
festivais

os
nosos
festivais

Maré, Fisterra Blues Experience, TradFest, Resoando no Camiño Francés, ari[t]mar…